Online Desk/ Living India News: ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲੇ Elly Mangat, Sidhu Moosewala ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ

ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲੇ Elly Mangat, Sidhu Moosewala, Rami Randhawa ਬਾਰੇ

ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲੇ Elly Mangat, Sidhu Moosewala ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ #EllyMangat #SidhuMoosewala #RamiRandhawa #Culture #MaiBhagoJi #MataKhiwiJi #Sikhs

Posted by Living India News on Saturday, September 21, 2019

LEAVE A REPLY