ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:– ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਬਕ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਬੋਰਵੇਲ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਬੋਰਵੇਲ

ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਮਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਬੋਰਵੈਲ

ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਬਕ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਬੋਰਵੇਲ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਬੋਰਵੇਲ

ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਮਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਬੋਰਵੈਲ

Watch Video

LEAVE A REPLY